Bảng xếp hạng

Nhân vật Lực chiến
1.Bétyxiu 7789
1.Phương HàoKhấu 6050
1.Lục DoanhTố 3029
1.Lại LệThảng 1469
1.NokiaPlus 1455
1.Trác UyểnY 456
1.Lăng Phí 395
1.Đoạn KhếKhế 379
1.Đan VuHoátBan 379

Không có bản ghi nào

Không có bản ghi nào

Danh sách sever
  • 10Kiem
  • 10Kiem
  • 10Kiem

Hotline: 111111

Ho tro: hotro@gamil.com